Mandat echipă – Proceduri controlul managerial intern și managementul riscului – consultare

Context

În strategia organizației 2016-2024, pe Direcția Strategică Management, organizația și-a propus un obiectiv operațional: Creșterea capacității de a avea un management eficient la nivel local și național. 

În 2023, ONCR a trecut prin procesul de autoevaluare GSAT, care a reflectat, încă o dată, lipsa unui minim de proceduri manageriale interne și de management al riscului.

Pentru atingerea acestui obiectiv operațional, indicatorii de performanță sunt:

1. Dezvoltarea de proceduri interne pentru gestionarea riscurilor care includ proceduri pe controlul managerial intern și Managementul Riscului 

2. o procedură care să abordeze conflictul de interese pentru membrii ONCR aflați în poziții de decizie.

Prezentul document își propune să abordeze primul indicator de performanță.

Documente de referință

Ce ne propunem

Ne dorim să creăm o echipă formată din 3-5 persoane care să aducă mai multă claritate în controlul managerial intern și managementul riscului.

Echipa va lucra la procedurile privind controlul managerial intern și managementul riscului care să sprijine la proiectarea, implementarea şi dezvoltarea continuă a unui sistem de control intern viabil și care să respecte următoarele cerințe:

a) să fie adaptat dimensiunii, complexităţii şi mediului specific organizației;

b) să vizeze toate nivelurile de conducere şi toate activităţile/operaţiunile;

c) să fie aplicabil în toate structurile organizației;

d) să ofere asigurări rezonabile că obiectivele organizației vor fi atinse;

e) costurile aplicării sistemului de control intern să fie inferioare beneficiilor rezultate din acesta;

f) să fie guvernat de regulile minimale de management cuprinse în standardele de control intern managerial.

Echipa formată pentru a crea această procedură va avea focusul pe:

  • crearea unei proceduri de identificare și o evaluare a riscurilor de management ale organizației, aplicabile atât la nivel local, cât și național (financiar, operațional, finanțare, planificare succesivă, reputație etc.). 
  • definirea unei proceduri pentru a răspunde situațiilor critice apărute (de exemplu, siguranță, sănătate, accident, criminalitate, dezastre naturale etc.). Această procedură include o escaladare la nivelul(ele) adecvat(e) și este comunicată tuturor părților implicate.
  • crearea unei proceduri de succesiune eficientă în funcțiile deținute de adulți (personal angajat și voluntari). Voluntarii au termene fixe de contractare.
  • crearea unei proceduri de transfer pentru diferitele roluri și poziții de la nivel național (atât voluntari, cât și personal angajați), pentru dispunerea de mecanisme eficiente de transfer de informații, know-how, acces în diferite platforme și orice alt lucru necesar în activitatea curentă (o procedură generală, care poate fi apoi completată/customizată de către fiecare structură cu elemente specifice). 
  • definirea unui sistem de control pentru a preveni orice utilizare abuzivă financiară a fondurilor, la nivel național și local.
  • crearea, la nivel național, a unei proceduri de achiziție definită și implementată în care se precizează în mod explicit că peste un anumit prag, sistemul de licitație competitivă este modul preferat de achiziție.

Alinierea cu strategia și viziunea organizației

Aceste proceduri se aliniază pe DS Management, la obiectul operațional Creșterea capacității de a avea un management eficient la nivel local și național. 

Buget

Bugetarea unor întâlniri de lucru pentru realizarea acestor proceduri de lucru

Repere statuare / legale

n/a

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *