Modificări ale Manualului de Identitate Vizuală

Preambul

La Adunarea Generală din 2018 a fost propusă Adunării Generale o primă variantă a Manualului de Identitate Vizuală. Propunerea a primit votul Adunării Generale, însă o parte din capitole au fost scoase, dezacordul major fiind legat de însemne și poziționarea lor pe cămașă. 

Nevoia unui manual complet, care să seteze identitatea vizuală a organizației a rămas, iar în ultimul an s-a lucrat la o propunere actualizată și la modificări pe Manualul inițial, din 2018. Printre modificări, s-a abordat inclusiv o propunere pentru însemne și poziționarea lor pe cămașă. 

În cadrul Adunării Generale de primăvară din 2023 a avut loc un atelier în cadrul căreia s-a colectat feedback-ul participanților pe modificările propuse, iar acesta a fost inclus în noua variantă actualizată și propusă.

Prin urmare, ne propunem introducerea în Regulament, ca anexă, a Manualului De Identitate Vizuală în forma actualizată actuală (Anexa 1).

Rezumat

Propunerea de decizie:
Art. 1. Consiliul Director propune Adunării Generale modificările din Anexa 1 pe Manualul de Identitate Vizuală, anexă a Regulamentului ONCR.

Alinierea cu strategia ONCR

Propunerea se aliniază Direcției Strategice Sustenabilitate, și vizează comunicarea internă și externă a Organizației.

Schimbări preconizate și impact

Modificările aduse Manualului de Identitate Vizuală, anexă la Regulamentului, setează reguli clare pentru organizație pe partea de imagine și comunicare pe multiple subiecte: iconul și logo-ul – cum și unde le folosim, însemne și cum le purtăm, eșarfa și culorile pe care le putem folosi la realizarea unor noi eșarfe, identitatea locală, uniforma etc.

Anexa 1

Modificări Manual de Elemente de identitate vizuală 

Varianta Vizuală AICI!

Notă: Cu text normal e textul original, ce apare cu italic și (de adăugat) în față sunt propunerile de modificare. Pentru a urmări mai ușor, recomandăm și varianta vizuală, unde propunerile de modificare au culoarea portocalie.  

Mișcarea Cercetășească are un set de elemente și simboluri specifice care îi asigură unitatea, atât la nivel mondial, cât și național. Pentru a asigura că această unitate se reflectă atât la nivel local, cât și în toate evenimentele organizate de cercetași, este nevoie de un set de reguli care să definească cum folosim aceste elemente.

Acest document definește atât elementele care ne definesc ca mișcare și organizație, cât și modul în care le folosim. El funcționează ca o Anexă a Regulamentului Organizației Naționale Cercetașii României și se aplică tuturor membrilor acesteia. El poate fi modificat oricând de către Adunarea Generală și completat de alte documente interne.

(de adăugat)

Acest ghid vă va ajuta să înțelegeți cine suntem, ce facem și cum ne arătăm lumii. Când folosim o marcă (brand) puternică și consecventă și vorbim clar despre beneficiile mișcării, devenim mai memorabili și atragem mai mult sprijin pentru cercetași. 

Misiunea și Viziunea sunt elemente ale filozofiei noastre ca și organizație și fac parte din cultura organizațională, fiind elemente definitorii ale identității noastre. Ele sunt definite în Statutul Organizației și în Strategiile ONCR. Misiunea și Viziunea pot fi condensate în câteva cuvinte pentru a putea fi exprimate mai ușor într-o conversație, un discurs, un articol sau răspunzând la o întrebare.

Misiune

Pentru a ne atinge idealul, suntem ghidați de misiunea noastră: Misiunea Cercetăşiei în societatea românească este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate.

Esența misiunii noastre este: Contribuim la educația copiiilor și tinerilor, pentru ca aceștia să devină cetățeni activi și implicați în comunitate.

Viziune

În 2024 cercetășia va fi cea mai importantă mișcare educativă pentru copiii și tinerii din România, cu lideri autentici și integri, care produce schimbări pozitive în comunitate, printr-o organizație sustenabilă, cu un sistem de management organic, eficace și eficient.

Esența viziunii noastre este: Creăm o lume mai bună.

Suntem cercetași și toată lumea este binevenită aici, indiferent de naţionalitate, rasă, sex, credinţă sau condiţie socială. Săptămânal oferim copiilor și tinerilor oportunitatea de a lua parte la evenimente, activități, programe și proiecte care contribuie la creșterea lor. Cercetășia însoțește tinerii în tranziția lor de la copilărie la vârsta adultă, ajutându-i, într-un mediu sigur, să dezvolte competențe, comportamente, valori și atitudini necesare pentru școală, facultate, universitate, interviul de angajare, pentru a face față provocărilor dificile și, a vieții, în general.

Credem că dobândirea abilităților pentru viață pot pregăti un viitor mai bun: 

• pentru tineri – oferindu-le caracterul, abilitățile practice și de angajare de care au nevoie pentru a reuși

• pentru voluntari – prin dotarea acestora cu abilități, instrumente și sprijin  pentru a oferi programe care inspiră

• pentru societate – contribuind la crearea unor comunități mai apropiate și la construirea unei societăți mai puternice

Îi susținem pe tineri să ia inițiativă, să vorbească și să dobândească abilități pentru viață: 

• abilități de caracter, cum ar fi reziliența, inițiativa, independența și tenacitatea

• abilități de angajare, cum ar fi conducerea, munca în echipă, gestiunea timpului și rezolvarea de probleme 

• abilități practice cum ar fi gătitul, primul ajutor și orientare

2. Filozofia noastră 

(de adăugat)

2.2 Puncte forte (strengths)

Care este scopul punctelor forte ale mărcii/brandului? Valorile sau punctele forte ale brandului sunt calitățile de care avem nevoie pentru a ne atinge misiunea. Ele  sunt personalitatea brandului. Răspund la întrebarea simplă: „Cine suntem noi?”

3. Icon 

Iconul Cercetașii României e un simbol distinctiv pentru mișcare noastră, este purtat de cercetașii din toată țara pe însemne, steaguri sau îmbrăcăminte și nu se schimbă. Fiind protejat ca marcă înregistrată, este subiectul unor restricții de folosire.

Iconul ONCR este o încrucişare compusă din patru crengi de brad de culoare verde, suport pentru simbolul cercetăşiei: floarea de crin stilizată, de culoare galbenă, pe un fundal alb.

În cazuri de contrast scăzut între elementele Iconului și fundalul pe care este folosit, pentru aplicații în alb-negru sau pentru cazurile în care apar limitări din cauza metodelor de reproducere (ex. fotocopiere / print / brodare etc.) se va folosi varianta monocromă.

Dimensiunea minimă la care poate fi folosit Iconul este de 6 mm înălțime în cazul imprimării și 100 px pentru folosirea în format web.

Culorile iconului nu pot fi alterate.

Aspectul Iconului nu poate fi alterat.

Iconul nu poate fi folosit fără încrucișarea crengilor de brad.

Poate fi folosit atunci când este deja clar că este într-un context cercetășesc.

4. Logo 

Logo-ul ONCR este format din Icon și partea tipografică, compusă din denumirea

„Cercetașii României” scris cu fontul Verdana Bold, motto-ul „Creăm o lume mai bună” scris cu fontul Futura Medium Italic și simbolul de marcă înregistrată. Atât Centrele Locale cu drepturi depline, cât și Centrele cu autorizație provizorie de funcționare, pot folosi Logo-ul în materialele de promovare, respectând regulile descrise în acest material.

(de adăugat)

Logo-ul nostru este foarte important pentru noi. Este simbolul care ne reprezintă și ne unește ca mișcare. Vă recomandăm să îl utilizați în mod consecvent, pentru a crește gradul de conștientizare, recunoaștere și adoptare a mărcii noastre.

Culorile Logo-ului trebuie să fie întotdeauna vizibile și să nu se piardă pe fundaluri și texturi aglomerate. Logo-ul ar trebui să fie folosit doar ca fișier imagine și nu recreat sub formă de text.

Logo-ul ONCR are un fundal albm cu tipografie bleumarin.

În cazuri de contrast scăzut între elementele Logo-ului și fundalul pe care este folosit, pentru aplicații în alb-negru sau pentru cazurile în care apar limitări din cauza metodelor de reproducere (ex. fotocopiere / print / brodare etc.) se va folosi varianta monocromă.

Dimensiunea minimă la care va fi folosit logo-ul împreună cu partea tipografică este de 20 mm înălțime în cazul imprimării și 60 pixeli înălțime în cazul aplicațiilor web. Sub aceste dimensiuni se va folosi logo-ul fără motto.

Identitate Locală

Centrele Locale cu drepturi depline își pot defini propria identitate locală, respectând în același timp, identitatea Organizației. Se recomandă ca în compunerea Logo-ului de Centru Local să se folosească atât denumirea Organizației – ”Cercetașii României”, cât și deviza – ”Creăm o lume mai bună”, împreună cu numele și localitate în care activează Centrul Local și Floarea de Crin, într-o formă stilizată sau simplificată. Se recomandă folosirea unor imagini simple, nu foarte complexe și un număr limitat de culori (2-3), de preferat cele descrise la capitolul ”Culori ce pot fi folosite la nivel național”.

Logo-ul de Centru Local va fi folosit întotdeauna folosit împreună cu Logo-ul ONCR în cazul documentelor oficiale, al broșurilor și materialelor de prezentare, în dreapta acestuia, așa cum este descris în capitolul ”Alinierea Logo-ului”.

Aliniere

În cadrul parteneriatelor pe care le încheiem cu alte organizații și instituții publice, se vor respecta întotdeauna atât regulile de co-branding ale partenerilor, precum și regulile de dimensionare și spațiere ale Logo-ului Cercetașii României. Aceleași reguli se aplică și în cazul Logo-urilor de Centre Locale.

(de adăugat)

Dimensionări

Avem o serie de poziții preferate pentru logo-ul nostru. Aceasta înseamnă că marca noastră este întotdeauna vizibilă și consecventă. Logo-ul nostru ar trebui să apară o singură dată pe orice pagină sau copertă. Exemplele arată toate locurile în care poate apărea sigla. (o să avem imagini cu exemple clare)

Logo-ul ONCR are un fundal alb cu tipografie bleumarin. 

În crearea de documente și elemente vizuale (afișe, postere, pliante), se vor folosi dimensiunile recomandate din tabel.

Atunci când va fi aplicat pe fotografii sau alte elemente de grafică pentru ecrane și web, dimensiunile logo-ului se vor calculă în așa fel încât să nu ocupe mai mult de 1/16 din suprafața imaginilor.

Dimensiunea minimă la care va fi folosit logo-ul împreună cu partea tipografică este de 20 mm înălțime în cazul imprimării și 60 pixeli înălțime în cazul aplicațiilor web. Sub aceste dimensiuni se va folosi logo-ul fără motto.

5. Culori (vezi pagina 10 din manual, varianta vizuală)

(de adăugat)

Când utilizați culorile cu o imagine, alegeți o culoare din paleta care completează imaginea. 

Utilizați întotdeauna defalcarea corectă a culorilor: CMYK și Pantone ® pentru imprimare și RGB sau Hex # pentru digital.

Utilizați întotdeauna combinații puternice de culori contrastante care trec de standardele de accesibilitate și sunt ușor de citit.

Folosiți varianta albă cu moderație, deoarece ne poate răpi marca noastră de vitalitate și optimism.

6. Font 

Fonturile pe care le folosim în documentele oficiale sunt din familia Verdana, variantele Regular, Italic și Bold.

Verdana Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890()_-+= *&%#@!?.,/:;\

Verdana Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890()_-+= *&%#@!?.,/:;\

(de adăugat)

Verdana Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890()_-+= *&%#@!?.,/:;\

Bold pentru evidențierea informațiilor în texte sau titluri.

Regular pentru corpul textului.

Italic pentru a distinge anumite cuvinte de altele din corpul textului. Poate fi util atunci când faceți referințe la o publicație, dar trebuie folosit cât mai puțin posibil.

7. Imagini 

Mesajul pe care îl promovăm sub orice formă (verbal, în scris sau vizual) trebuie să fie întotdeauna de calitate și consistent, unitar. Mesajul trebuie să fie simplu, ușor de înțeles și de reprodus, în așa fel încât orice cercetaș să îl poată transmite sau crea.

Recomandări în selecția imaginilor

Suntem o organizație deschisă tuturor, indiferent de gen, rasă, religie, cultură sau condiție socială. Astfel, avem nevoie să promovăm imagini care să fie echilibrate și diverse din mai multe puncte de vedere:

Gen: Folosim imagini în care apar atât băieți și fete, cât și bărbați și femei.

Vârstă: Suntem o mișcare de tineri, dar schimbul între generații face parte din imaginea noastră.

Culturi: Mișcarea Cercetășească este una globală, iar de fiecare dată când avem ocazia, trebuie să facem asta vizibil.

Învățarea prin acțiune: Fiind un element esențial al metodei, imaginile trebuie să surprindă tineri entuziasmați și implicați în activități.

Mediu: Deși ne caracterizează activitățile în natură, cercetașii sunt activi și implicați peste tot și este important să arătăm asta.

Mesajul nostru este transmis credibil și cu un scop:

Asta înseamnă că arătăm tineri în acțiune, nu doar zâmbind, ci participând la activități, exprimând impactul social al Cercetășiei. Sunt de evitat fotografiile statice, care implică prea mult protocol sau regizate și care astfel nu sunt credibile. Imaginile trebuie să arate adevărați cercetași implicați în proiectele lor.

O atenție deosebită va fi acordată afișării de produse de tutun, alcool sau care duc la un stil de viață nesănătos, sau ale unor companii cu impact negativ asupra mediului și resurselor. Aceste imagini nu vor fi folosite sub nicio formă.

Întotdeauna conținutul primează în fața stilului imaginilor, acesta din urmă nefiind de neglijat, însă.

Oameni: Trebuie să existe oameni în fotografii – atât ca indivizi, cât și ca grupuri. Sunt de evitat cadrele strânse (mâini, picioare etc.) și nuditatea. 

Cultură Cercetășească

Imaginea trebuie să fie ușor de identificat ca fiind cu și despre cercetași. Astfel, oamenii din imagini sunt cercetași, poartă eșarfe, uniforme și alte elemente specifice cercetășiei.

Stilul imaginilor

Deși conținutul fotografiilor este mai important, este necesar să fim atenți și la stilul imaginilor. Acestea trebuie să transmită tinerețe, fericire, entuziasm, diversitate, acțiune. E important ca acestea să fie colorate natural, în culori puternice.

Acordul de folosire al imaginilor

În orice situație în care sunt folosite imagini ce surprind membri ai organizației este nevoie de acordul scris al acestora, iar în cazul minorilor, de cel al părintelui / tutorelui legal al acestuia, respectând dreptul la imagine proprie al acestora. Acest acord se exprimă la completarea adeziunii de membru, iar, în cazul folosirii fără acord a imaginii proprii, aceștia pot solicita entităților ce o folosesc ștergerea sau înlocuirea acesteia.

(de adăugat)

Fotografia care inspiră se află în centrul mărcii noastre. Fotografia noastră ar trebui să ne arate diversitatea, distracția, prietenia și aventura, dar, mai presus de toate, să dea un sentiment de apartenență. Accentul trebuie pus pe surprinderea momentelor de conexiune, de învățare, de împărtășire, de realizări și de prietenie. Să arate / să evidențieze răspunsul emoțional la activități, mai degrabă decât să arate activitățile în sine.

8. Uniforma

Uniforma oficială de cercetaș este alcătuită din cămașă bej și eșarfa națională.

(Ramura) Deși statutul menționează și pantaloni și / sau fustă, din rațiuni practice, în acest moment, uniformă este definită așa.

Pot purta uniformă membrii titulari (cu promisiunea depusă) și alumni (cercetași care prin depunerea promisiunii au câștigat dreptul de a purta cămașă, dar nu mai sunt membri activi).

Uniforma este unul din modurile prin care ieșim în evidență ca grup unit, aparținând aceleiași mișcări. Pentru a maximiza acest efect, uniforma va fi purtată de cercetași ori de câte ori au acțiuni publice – pe drum către / de la un eveniment, în activitățile care se desfășoară în oraș.

De asemenea, uniformă completă va fi purtată la toate ceremoniile și manifestările la care cercetașii iau parte, ceremoniile de deschidere / închidere a zilei într-un camp la ceremonii oficiale.

În toate activitățile cercetășești, se va acorda invariabil prioritate considerentelor de siguranță, specificându-se ce fel de îmbrăcăminte trebuie purtată. Condițiile meteo sau alte astfel de circumstanțe trebuie luate în calcul. Siguranța membrilor are prioritate în fața formalităților.

Cămașa

Cămașa de cercetaș se poartă băgată în pantaloni / fustă, încheiată până la penultimul / ultimul nasture, preferabil accesorizată cu o curea. Sub nicio formă nu se va purta cămașa de cercetaș în situații formale sau publice, scoasă din pantaloni / fustă, neîncheiată, înnodată peste brâu sau în alte moduri față de cele recomandate mai sus. Dacă nu poate fi purtată astfel, nu se va purta deloc.

Membri structurilor naționale vor purta cămașa simplă, conținând numai însemnele naționale, pe perioada în care exercită o funcție la nivel național sau fac parte din echipele executive sau coordonează activități la nivel național.

În situațiile neoficiale din cadrul evenimentelor pentru cercetași, se pot folosi elemente de vestimentație inscripționate cu Logo-ul Organizației, precum hanorace, jachete sau tricouri și pot fi considerate elemente de uniformă informală.

Pentru a putea fi considerate elemente de uniformă, acestea pot fi produse și comercializate doar de către Ro Scout Shop SRL, cu aprobarea Biroului de Conducere al acestuia și consultarea Consiliului Director. Centrele Locale cu drepturi depline pot să inscripționeze aceleași elemente de vestimentație cu elemente de identitate specifice acestuia, cu condiția de a folosi și Logo-ul Organizației.

Eșarfa

Cercetașii cu drepturi depline (cu promisiunea depusă) vor purta întotdeauna eșarfa ramurii de vârstă de care aparțin, la evenimente naționale, și eșarfa națională la evenimentele internaționale.

Membri structurilor naționale (Consiliu Director, Echipe Executive) vor purta eșarfa națională atunci când participă la întâlniri de reprezentare și evenimente în exteriorul organizației și eșarfa structurilor naționale din care fac parte, atunci când participă în calitate oficială la evenimente în interiorul organizației.

Cercetașii care nu au drepturi depline NU POT PURTA eșarfe naționale. Totuși, Centrele Locale pot alege să permită cercetașilor aspiranți să poarte eșarfele Centrului Local sau alte eșarfe care nu sunt cele de ramură de vârstă / naționale.

Cercetașii alumni vor purta exclusiv eșarfa națională.

(de modificat)

Culorile eșarfelor naționale/pedagogice sunt: galben pentru lupișori, verde pentru temerari, albastru pentru exploratori, violet pentru seniori, vișiniu pentru lideri și bleumarin pentru eșarfele naționale (vezi cod culori în graficul de pe pagina anterioară). Acestea din urmă vor fi brodate cu tricolorul național însoțit de inscripția “CERCETAȘII ROMÂNIEI”, scris cu alb. Alternativ, pentru structurile naționale se va broda emblema organizației, împreună cu denumirea structurii naționale din care face parte cercetașul. La realizarea unei eșarfe noi, culoarea aleasă nu poate fi aceeași cu a unei eșarfe pedagogice sau națională.  

Eșarfa de eveniment

În cadrul evenimentelor locale, naționale sau internaționale se pot acorda, pentru a certifica participarea cercetașilor, eșarfe de eveniment. Acestea se pot purta doar pe perioada evenimentelor și numai împreună cu eșarfa de ramură de vârstă sau eșarfa națională, în condițiile descrise mai sus.

Eșarfa Locală

Centrele Locale cu drepturi depline pot să își creeze eșarfe proprii, pentru a certifica apartenența cercetașilor la structura locală, respectând dimensiunile standard ale eșarfelor naționale, așa cum sunt descrise în acest Ghid. Acestea se pot purta numai la evenimente sau întâlniri locale împreună cu eşarfa de ramură de vârstă.

Însemnele Naționale

Însemn rotund, cu diametrul de 7 cm, de culoare bleumarin, cu bordură galbenă. În mijlocul însemnului se află sigla asociaţiei, în partea superioară textul “CERCETAŞII ROMÂNIEI”, iar în partea inferioară textul “GATA ORICÂND” – scrise cu galben şi delimitate de interiorul însemnului printr-un cerc galben      se va purta pe umărul stâng al cămășii.

Însemn 1/4 de cerc dimensiunea de 8 cm lățime și 1,5 cm înălțime, pe fond roşu închis, conturat cu galben şi inscripţionat cu textul “SCOUT ROMANIA”, scris cu galben, se va purta pe umărul stâng, deasupra însemnului conţinând inscripţia: „CERCETAŞII ROMÂNIEI” – „GATA ORICÂND”, la o distanţă nu mai mare de 1 cm.

Însemn dreptunghiular, dimensiunea de 7 cm lățime şi 2 cm înălțime, pe fond alb, cu bordură albă şi tricolor la extremitatea dreaptă a ecusonului, conţinând inscripţia “CERCETAŞII ROMÂNIEI”, scris cu negru, se va purta deasupra din partea dreaptă a cămășii.

Însemn rotund, diametru 4 cm, de culoare mov, reprezentând floarea de crin înconjurată de nodul prieteniei (sigla OMMS). Se va purta pe buzunarul din partea dreaptă a cămășii, în partea inferioară a acestuia.

Orice alte însemne care se vor aplica pe cămaşa de uniformă, vor fi poziţionate fără a acoperi sau a modifica poziţia însemnelor naționale și pedagogice.

Însemne specifice ramurilor de vârstă     

Însemne de Progres

Însemnele de progres exprimă reprezentarea fizică a progresului personal al fiecărui cercetaș. Acestea se obțin prin parcurgerea cerințelor corespunzătoare etapelor de progres ale fiecărei ramuri de vârstă, așa cum sunt descrise în ghidurile pedagogice și se acordă de către liderul de la unitate. Însemnele de progres se poartă deasupra buzunarului stâng al cămășii, așa cum sunt descrise în ghidurile pedagogice, doar pe perioada în care cercetașul face parte din ramura de vârstă de care aparțin însemnele. 

Însemnele de Merit

Însemnele de merit exprimă reprezentarea fizică a unor merite specifice anumitor tipuri de activități (ex. prim ajutor, orientare, inovație, coordonare etc.). Acestea se obțin prin parcurgerea cerințelor corespunzătoare fiecărui însemn de merit specific ramurii de vârstă din care cercetașul face parte, așa cum sunt descrise în ghidurile pedagogice și se acordă de către liderul de la unitate. Însemnele de merit se poartă sub buzunarul stâng al cămășii.

Însemne de Eveniment

Însemnele de eveniment se acordă pentru participarea cercetașilor la diverse evenimente, ieșiri sau campuri. Însemnele se poartă sub buzunarul drept al cămășii. 

Însemn de Centru Local

Cu scopul definirii unei identități proprii, Centrele Locale cu drepturi depline pot să își creeze un însemn specific grupului lor local. Acesta nu poate depăși dimensiunile însemnului rotund de pe mâneca stângă a cămășii. Însemnul de Centru Local se va purta pe mâneca dreaptă a cămășii, fiind poziționat simetric cu cel de pe mâneca stângă.

Însemne pentru alte tipuri de afilieri

Pentru a certifica apartenența cercetașilor la alte tipuri de structuri (grupuri informale, echipe naționale, structuri internaționale), se pot purta însemne specifice acestora. Aceste însemne se vor purta pe mâneca dreaptă a cămășii, deasupra Însemnelor de Centru Local. 

În orice circumstanță în care sunt implicați cercetași ai ONCR, dacă vor fi arborate / ridicate steaguri, unul dintre acestea trebuie să fie steagul ONCR, însoțit de tricolorul național.

În nicio circumstanță nu se poate folosi steagul WOSM fără să fie dublat de un steag ONCR. De asemenea, utilizarea steagurilor de Centru Local / Patrulă / Eveniment trebuie însoțită de cel puțin un steag ONCR.

Steagul ONCR are formă dreptunghiulară, este de culoare albă, având în partea centrală însemnul asociației. Lățimea steagului este egală cu 2/3 din lungimea acestuia.

Centrele Locale cu drepturi depline își pot crea un steag propriu, respectând dimensiunile și proporțiile steagului ONCR.

Toate steagurile care se arborează vor avea dimensiuni egale şi vor fi amplasate la același nivel.

9. Cum comunicăm

În comunicările despre cercetași, Organizație, Mișcare, Metodă sau activități, indiferent de instrumentul de comunicare folosit (articol, comunicat de presă, interviu, etc.), se va folosi întotdeauna cuvântul cercetaș și familia lexicală a acestuia. 

(de adăugat)

De asemenea, atunci când se comunică oficial, în mediul extern, recomandăm evitarea folosirii elementelor de jargon ale organizației (ex. camp / campus, badge, hike, etc.) neacompaniate de o explicație scurtă a lor, între paranteze. 

Felul în care vorbim este la fel de important ca și ceea ce spunem. Ajută oamenii să ne cunoască, să ne înțeleagă și să ne susțină mai bine. Este vorba despre a ne transmite personalitatea cu fiecare mesaj. 

Cum vorbim? Hotărât, conversațional, plin de culoare, relatabil, inspirator și surprinzător. 

Vom scrie la fel cum vorbim. Nu folosim un limbaj greoi / complex și nu folosim niciodată un cuvânt complicat dacă unul simplu funcționează la fel de bine. 

Cum comunicăm pe scurt:

• Folosim propoziții și titluri scurte 

Evităm informațiile inutile, cum ar fi „Ca echipă, avem…”, doar „avem…”

• Trecem direct în acțiune și punem informația relevantă la început

Folosim un limbaj activ, cum ar fi „Suntem” mai degrabă decât „Am fost” 

• Folosim cuvinte / exprimări simple, nu complicate / întortocheate 

Folosim exemple comune, ușor de înțeles de către oricine

• Vorbim despre abilități pentru viață, dar arătăm distracție și aventură

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *