Viziunea 2029 a Organizației Naționale Cercetașii României

Pentru următorii 5 ani de cercetășie în România ne propunem să fim o mișcare a tinerilor, o mișcare în care tinerii sunt atât participanți ai programului educativ cât și esența mișcării, locul unde prezența și părerea lor sunt importante și contribuie la hotărârea pașilor următori și au un rol decizional relevant la toate nivelurile. 

Mișcarea cercetășească devine astfel relevantă nu doar pentru tinerii de astăzi, cât și pentru tineri din România care nu au auzit astăzi de cercetășie, având un impact la nivelul fiecărui individ și în comunitatea în care aceștia există. 

Până în 2029, ne propunem să construim programe relevante pentru noile generații, care să îi pregătească pentru viață, pentru societatea în continuă schimbare, copiii și tinerii, fiind astfel în centrul atenției cercetășiei. Cercetașii adulți, indiferent de rolul lor în organizație pentru care sunt pregătiți, devin astfel un sprijin pentru aceștia. 

Pentru a face aceste lucruri reale, este necesar ca structura organizațională să permită creșterea, dezvoltarea și susținerea mișcării tinerilor, astfel că avem nevoie de o organizație care poate fi adaptabilă în abordarea diferitelor acțiuni pe care le demarează, modernă în instrumente, oportunități de voluntariat având un sistem de management durabil atât la nivel local, regional, cât și național.

Direcții Strategice

Mișcare a tinerilor

This image has an empty alt attribute; its file name is 1000052041-1024x1024.png

Mișcarea cercetășească este la bază o mișcare a tinerilor, unde rolul adulților este de a-i sprijini în dezvoltarea lor. Propunem ca în următorii 5 ani să dezvoltăm proiecte de implicare a tinerilor, să găsim soluții pentru integrarea și implicarea lor la toate nivelurile decizionale ale organizației. Este important să găsim împreună modalități prin care putem să facem asta (de ex: să le oferim cunoștințele necesare prin e-learning, mentorat sau alte instrumente) pentru a putea fi implicați în consiliile centrelor locale, să creăm oportunități de dezvoltare pentru copii și tineri prin crearea de procese decizionale în patrulă și unitate.

Odată cu implicarea tinerilor, propunem dezvoltarea organizației și din perspectivă cantitativă și calitativă (dezvoltarea programului, adaptarea lui la generațiile actuale și creștere organizațională). Obiectivul fiind astfel, nu doar să ajungem la cât mai mulți copii și tineri în zonele în care activăm, dar să reușim să ajungem și în alte zone ale țării, acolo unde cercetășia nu a reușit încă să pătrundă. 

În completarea acestor obiective, propunem o dezvoltare a comunicării și reprezentării externe la toate nivelurile, prin organizarea de evenimente de impact în comunitățile locale, organizate de cercetași, pentru cercetași și pentru comunitate, cât și o mai bună reprezentare în extern la nivel național, prin advocacy, prin implicare în discuțiile naționale care au ca rezultat final un impact pozitiv asupra tinerilor. 

Programe relevante

Propunerea de text de viziune menționează pregătirea copiilor și tinerilor pentru viață, acest lucru însemnând accesul și dobândirea competențelor necesare lor pentru viitor, din toate domeniile. 

Astfel, ne propunem dezvoltarea programului educativ cercetășesc existent pentru toate ramurile de vârstă, un program bazat pe un set de competențe care să poată fi adaptat constant odată cu schimbarea generațiilor, și, respectiv, crearea unor instrumente pentru recunoașterea competențelor dezvoltate în cercetășie. 

Iar pentru că societatea se schimbă și evoluează constant, următorii 5 ani se anunță a fi deja plini de schimbări rapide, astfel că, cercetășia are nevoie să se adapteze constant la acestea. Propunem astfel să dezvoltăm și programe noi, de inovare în cercetășie, care să țină pasul cu schimbările societății. Așa cum în trecut au apărut dezvoltarea durabilă sau diversitatea și incluziunea, domenii care astăzi sunt parte din programul cercetășesc, propunem să urmărim schimbările și noutățile din societate și să creăm programe noi în acele domenii pentru cercetași. 

Programele sunt întotdeauna susținute cu sprijinul adulților, astfel că odată cu modificările din programul educativ, propunem să adaptăm și să dezvoltăm în concordanță sistemul de formare al adulților, să oferim formare continuă atât liderilor care lucrează la unitate, cât și tuturor cercetașilor adulți care preiau un alt rol în organizație, prin dezvoltare de instrumente și metode noi. 

Organizație sustenabilă, adaptabilă și modernă

O organizație sustenabilă este o organizație  în care centrele locale sunt sustenabile și au resursele necesare  dezvoltării lor. Ne propunem să dezvoltăm împreună strategii de sustenabilitate (financiară, materială, umană, de mediu etc) pentru centrele locale, inclusiv prin crearea de contexte de conectare și schimb de experiență între centre și între membri. Propunem să păstrăm în continuare dezvoltarea cercetășiei conform principiilor Safe from Harm, cât și să ne axăm mai mult spre o siguranță operațională și digitală a datelor. 

Pentru a măsura însă dezvoltarea cercetășiei, prin toate elementele menționate anterior, propunem măsurarea impactului cercetășiei atât la nivel individual, cât și la nivel de comunitate.

Dezvoltarea calitativă și cantitativă a organizației și a mișcării cercetășești are nevoie de o structură care să îi permită adaptare constantă.

Propunem astfel ca următorii 5 ani să însemne și dezvoltarea structurii organizaționale într-o variantă adaptabilă, la nivel local, regional și național, care să sprijine dezvoltarea mișcării. Acest lucru presupune crearea mecanismelor de implementare și monitorizare a planului strategic și îmbunătățirea mecanismelor deja existente pentru dezvoltarea organizației: instrumente pentru un management financiar eficient, pentru managementul voluntarilor, sau instrumente din domeniul digitalizării.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *