Document de poziție – Spiritualitatea în ONCR

Context

Mișcarea Cercetășească își propune să sprijine copiii și tinerii să-și atingă maximul de potențial fizic, intelectual, emoțional, social, spiritual și de caracter astfel încât să fie cetățeni globali responsabili și activi, care contribuie la crearea unei lumi mai bune.

Încă de la început, Mișcarea Cercetășească a pus accent pe aria de dezvoltare spirituală, Principiul Spiritual fiind și unul dintre cei 3 piloni pedagogici ai metodei educative cercetășești. 

De-a lungul anilor, Cercetășia s-a adaptat pentru a răspunde nevoilor, așteptărilor și aspirațiilor tot mai specifice ale copiilor și tinerilor din diferite contexte sociale și spirituale. A creat un mediu sigur ce le-a permis acestora să înțeleagă și să dobândească competențele necesare pentru a face față provocării de a trăi într-o lume interculturală și deschisă din punct de vedere spiritual: înțelegere, acceptare, respect și valorificare a diferențelor de spiritualitate și credințe.

În contextul de astăzi e important să conștientizăm că trăim într-o lume din ce în ce mai diversă, care e în plină căutare spre cunoașterea de sine și descoperire spirituală. De aceea înțelegerea  și respectarea spiritualității fiecărei persoane din comunitățile în care funcționează Centrele Locale de cercetași asigură integrarea și maximizarea potențialul tuturor copiilor și tinerilor, creând oportunități de învățare ancorate la nevoile personale și ale comunităților în care trăim.

Alinierea cu viziunea și strategia organizației

Cum se leagă cu Viziunea? Contribuie la recunoașterea cercetășiei ca fiind cea mai importantă mișcare educativă pentru copii și tineri din România, prin prisma faptului că lucrează pentru beneficiarii și adulții membri ca aceștia să fie autentici și integri în implicarea lor ca cetățeni în comunitate/societatea românească.

Cum se leagă cu Strategia 2023? Spiritualitatea e un element important regăsit în direcția strategică Calitatea Educației, atunci când vorbim de autenticitatea liderilor, precum și în calitatea și deschiderea programelor către copiii și tinerii cercetași din România.

Scopul acestui document este de a clarifica direcțiile principale de abordare a spiritualității în programul cercetășesc.

Ce ne dorim (obiective)?

 1. Să fim o organizație deschisă și accesibilă la nivel de alegeri de trăire a spiritualității pentru copiii, tinerii și adulții din România. 
 2. Să oferim sprijin copiilor și tinerilor, precum și adulților, pentru a explora și manifesta credințe, religii și experiențe spirituale și a se angaja activ în propria dezvoltare spirituală.
 3. Obiectivele educative de la fiecare grupă de vârstă care urmăresc dezvoltarea spirituală a copiilor și tinerilor să fie cât mai actuale, documentate și relevante pentru contextele sociale și spirituale din care provin.
 4. Să ne asigurăm că religia, cultura și tradițiile fiecăruia sunt acceptate iar manifestarea lor este respectată la toate nivelurile programului educativ.
 5. Programele, și mai ales ceremoniile, să fie adaptate tuturor, atât creștinilor, cât și minorităților religioase (musulmani, protestanți, hinduși etc) precum și celor atei/fără religie.
 6. Organizația să dezvolte programe/ materiale de formare pentru lideri prin care să asigure o abordare corectă a principiului spiritualității în cercetasie și prin care să răspundă nevoilor specifice ale copiilor și tinerilor cercetași 
 7. Să definim termenii și condițiile în care cercetașii pot purta însemnele ONCR la evenimente cu parteneri externi care au tematică religioasă sau susțin aspecte valorice sau spirituale 

Direcții de lucru

 1. Conținut și sprijin în proiectele strategice în derulare ale Organizației Naționale Cercetașii României (RAP, COOL etc.)
  1. În programa educațională la fiecare ramură de vârstă în parte vor exista obiective educative direct legate de educația pentru dezvoltarea spirituală, realizate în timpul procesului RAP inclusiv prin colaborarea cu consultanți reprezentativi (preoți, educatori/profesori, ghizi spirituali, lideri/formatori cu experiență etc) 
  2. Formatorii ONCR vor primi ghidare și formare pentru livrarea de module specifice dezvoltării spirituale în programul de formare al adulților
  3. Crearea de evenimente pentru adulți, care contribuie la dezvoltarea spirituală a adulților și copiilor/tinerilor din organizație (traininguri distincte/ workshopuri/ evenimente) – de ex: Forum Național SPIRIT etc.
 2. Asigurarea că în procesul de definire de activități recurente ca parte a ofertei educaționale ce corespunde dezvoltării spirituale (exemple actuale: Lumina Păcii de la Bethleem, Festivalul Luminii) se va avea în vedere respectarea diversității religioase și de credințe, prin:
  1. Crearea de astfel de evenimente comune sau distincte asigurându-se că în ansamblu acestea răspund fiecărui tip de alegere spirituală (creștin, musulman, budist etc sau fără credință); obiectivul și strategia de implementare a acestuia vor fi în mod coerent planificate și comunicate ca un proiect unitar.
  2. Consultarea unor reprezentanți ai diferitelor categorii 
  3. Existența de obiective de învățare urmărite pentru fiecare ramură de vârstă
 3. Consultanță și sprijin liderilor din organizație, dacă aceștia au neclarități legat de aplicarea și integrarea spiritualității în activitățile de la ramură
 4. definirea și conceperea unor documente specifice – suport de care liderii au nevoie pentru asigurarea dezvoltării spirituale a cercetașilor
 5. Departamentul Internațional intermediază contactul, accesul și apartenența (în măsura în care CD consideră oportun pentru organizație) la structuri umbrelă reprezentative, precum și la evenimente generatoare de resurse specifice pentru dezvoltarea spirituală; reprezentanții ONCR în diverse structuri/rețele, parte din WOSM sau doar cu rol consultativ, raportează către Comisarul Internațional, iar raportul lor este inclus în raportul echipei DI
 6. Colaborare cu echipa de Comunicare și Imagine a ONCR pentru a defini termenii și condițiile în care cercetașii pot purta însemnele ONCR la evenimente cu parteneri externi care au tematică religioasă sau susțin aspecte valorice sau spirituale 

Echipa

O echipă formată din 3-4 voluntari care asigură realizarea planului de acțiune. 

Rezultate

 • Liderii din centrele locale au o abordare integrată a dezvoltării spirituale în activitățile cu cercetașii, care să asigure incluziunea și respectarea diversității de credințe, prin folosirea instrumentelor organizaționale disponibile;
 • Înființarea de rețele ce pot avea ca scop generarea și desfășurarea de activități în vederea educației pentru dezvoltare spirituală specifică, care să fie transparente în activitate și care să contribuie la întărirea caracterului unitar al organizației;
 • Materiale specifice ce pot fi folosite de lideri în activități, ce facilitează atingerea obiectivelor pe dezvoltarea spirituală;
 • Un sistem de formare integrativ, care cuprinde și ține cont și de dezvoltarea spirituală a adulților și a copiilor/ tinerilo.r

Impact

 • Membrii adulți ai ONCR vor înțelege viziunea legată de dezvoltarea spirituală în cercetășie.
 • Formarea spirituală va crea în timp un mediu organizațional deschis la comuniune și comunicare, facilitând creșterea nivelului de motivație intrinsecă pentru dezvoltarea organizației.
 • ONCR va avea o ofertă educațională completă și va fi o organizație relevantă pentru o dezvoltare spirituală autentică și cu respect pentru diversitate a copiilor și tinerilor din societatea românească.
 • ONCR va fi pentru copii și tineri un mediu sigur în ceea ce privește manifestarea libertății și a curiozității spirituale, definirea și practicarea identității spirituale și respectarea practicilor și principiilor Diversității și Incluziunii. 

1 thought on “Document de poziție – Spiritualitatea în ONCR”

 1. Pingback: Plan proiecte strategice 2021-2022 - Consiliul Director

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *