Mandat echipa RAP 2024 – 2026

Context

În 2019, Organizația Națională Cercetașii României a pregătit un document de poziție pentru revizuirea programului pedagogic cercetășesc:

Poziție – Revizuirea Programului Educațional (RAP)

Din 2019 până în prezent, echipa RAP a lucrat la:

Odată definite competențele pe fiecare grupă de vârstă, acțiunile următoare se concentrează, conform metodologiei GPS:

 • Să facem ca sistemul să funcționeze / Making the system work
  • Dezvoltarea de oportunități de învățare, activități și acțiuni care să le permită tinerilor să își dezvolte competențe noi, cu sprijin adult.
  • Adaptarea metodei Scout pentru fiecare ramură de vârstă. 
  • Construirea un sistem de progres personal pentru fiecare ramură de vârstă adaptat contextelor actuale,; un sistem care sprijine tinerii să identifice provocările pe care le întâmpină în procesul lor de dezvoltare și îi motivează să progreseze.

Documentul propus vine ca actualizare a mandatului de lucru a echipei RAP pentru perioada 2024 – 2026. 

Propunere de mandat 2024 – 2026 pentru echipa RAP

 • Până la finalului lui 2024, echipa RAP finalizează dezvoltarea oportunităților de învățare, conturează adaptarea Metodei Scout și construiește un sistem de progres personal pentru fiecare ramură de vârstă, care să sprijine copii și tinerii în dezvoltarea de competențe. 
 • În perioada 2024-2026, echipa RAP sprijină în pilotarea, recalibrarea și ulterior implementarea noului program cercetășesc în organizație, prin dezvoltarea de instrumente și materiale necesare centrelor locale, prin oferirea tuturor informațiilor necesare echipei naționale de formare pentru dezvoltarea sesiunilor despre implementarea noului program educativ și prin sprijinirea liderilor din centrele locale.
 • Pilotarea noului program educativ include și organizarea de evenimente naționale în colaborare cu alte echipe, evenimente care să includă un set definit de criterii pentru programul acestora, criterii cu referire la modul de implementare a noului program educativ. Pilotarea noii propuneri pedagogice poate fi realizată pe toată perioada mandatului.

Pentru perioada mandatului echipei RAP, la nivel național, ne propunem să organizăm cel puțin un eveniment național pentru fiecare grupă de vârstă. Acest lucru va servi ca pilot pentru programul pedagogic cercetășesc revizuit, asigurându-ne că aceste evenimente sunt corespunzătoare și relevante pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor. Evenimentele primesc sprijinul organizației.

Mandatarea echipei de revizuire pedagogică să formeze echipe de coordonare:

 • Asigurarea conținutului oferit pe programa educativă cercetășească
 • Organizarea evenimentelor naționale. 

Alinierea cu strategia ONCR

Contribuie la DS Calitatea Educației prin:

 • pilotarea materialelor educative realizate / revizuite pentru grupa de vârstă pentru care se organizează evenimentul regional/național;
 • actualizarea materialelor educative realizate/revizuite – pilotate pentru grupa de vârstă;
 • Transmiterea liderilor participanți la evenimente informații cu privire la programa educativă revizuită pentru grupa de vârstă pentru care se organizează evenimentul național.

Schimbări preconizate și impact

 • Oferă copiilor și tinerilor cercetași oportunități de învățare adaptate nevoilor și aspirațiilor acestora, în atingerea obiectivelor și competențelor intermediare.
 • Tinerii vor beneficia de un cadru structural care îi motivează să progreseze și să identifice provocările în procesul lor de dezvoltare.
 • Oferă copiilor și tinerilor o perspectivă națională asupra cercetășiei, având posibilitatea de a se conecta cu alți cercetași din centrele locale din țară. Evenimentele vor furniza copiilor și tinerilor șanse de a dobândi cunoștințe, abilități și atitudini relevante pentru competențele intermediare.
 • Oferă informații actualizate cu privire la materialele educaționale realizate / revizuite pentru liderii și cercetașii care participă la evenimentele organizate pe perioada mandatului. 
 • Centrele Locale și liderii din cadrul acestora cunosc modificările pe pedagogia cercetășească și oferă reacții în timp real la propunerile de lucru sau modificările acestora.
 • Dezvoltarea Oportunităților de Învățare și Adaptarea Metodei Scout, echipa RAP va finaliza dezvoltarea oportunităților de învățare și va adapta Metoda Scout la fiecare ramură de vârstă.
 • Demararea planului de promovare și sprijin în implementarea noului program educativ cercetășesc către centrele locale.
 • Coordonarea eficientă a resurselor și experților pentru implementarea cu succes a schimbărilor propuse.

Buget

 • Minim 6 Întâlniri de lucru ale echipei RAP pe perioada mandatului de 3 ani
 • Creare de instrumente educaționale adaptate fiecărei grupe de vârstă în variantă digitală și /sau fizică, după caz.
 • Organizarea a 4 evenimente de pilotare a propunerii de program educativ cercetășesc, câte un eveniment pe fiecare grupă de vârstă.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *